SON DAKİKA

Ajans13.com – Bitlis Haber, Tatvan, Ahlat, Adilcevaz, Mutki, Hizan, Güroymak, Gazete, Ajans, 13, Haber
Reklam Alanı

Bitlis Valiliği Sosyal Yardımlaşma Vakfına Personel Alım İlanı

Bitlis Valiliği Sosyal Yardımlaşma Vakfına Personel Alım İlanı
Bu haber 22 Kasım 2015 - 11:43 'de eklendi ve 132 kez görüntülendi.

Bitlis Valiliği resmi web sitesinde yazılı olarak yapılan büro görevlisi alım ilanı detayları sitemizde yayımlanmıştır. Bitlis Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, aşağıda belirtilen niteliklerde 2 (iki) Büro Görevlisi alınacaktır. Personel alımında aranacak genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

T. C.
BİTLİS VALİLİĞİ
Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı
Bitlis Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, aşağıda belirtilen niteliklerde 1 (Bir) Bayan Büro Görevlisi alınacaktır. Personel alımında aranacak genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.
BÜRO GÖREVLİSİ
İşin Süresi: Daimi (2 Ay Deneme Süreli)
Alınacak Personel Sayısı: 1 (Bir) Bayan
16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı Sosyal Yardımlaşmayı ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulu kararında belirtilen; Vakfa başvuran vatandaşlarla görüşerek talepleri kaydeder, genel büro hizmetlerini yürütür ve Vakıf Müdürünün vereceği diğer görevlerini yerine getirir.
A. ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR
1 -Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2 -Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
3 -Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını bitirmiş ve 35 yaşını doldurmamış olmak,
4 -Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
6 -Üniversitelerin 4 yıllık fakültelerinin Özel Şartlarda belirtilen bölümlerden mezun olmak ve KPSS P3 Puan türünde en az 60 puan almış olmak.
B. ADAYLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR
1. 4 yıllık fakültelerin; İktisadi ve İdari Bilimler, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Sosyoloji, Psikoloji, Halkla İlişkiler, Siyasal Bilimler, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Uluslararası İlişkiler, Sosyal Hizmetler, bölümlerinden mezun olmak.
2. Bilgisayar ve Microsoft Office programlarını iyi derecede kullanabiliyor olmak.
3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak.
4. Son 6 (Altı) ay Bitlis merkezde ikamet ediyor olmak.
5. Seyahat engeli bulunmamak.
6. Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.
7. Öğrenmeye ve sürekli gelişime açık olmak

T. C.
BİTLİS VALİLİĞİ
Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı
Bitlis Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, aşağıda belirtilen niteliklerde 1 (Bir) Erkek Büro Görevlisi alınacaktır. Personel alımında aranacak genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.
BÜRO GÖREVLİSİ
İşin Süresi: Daimi (2 Ay Deneme Süreli)
Alınacak Personel Sayısı: 1 Erkek
16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı Sosyal Yardımlaşmayı ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulu kararında belirtilen; Vakfa başvuran vatandaşlarla görüşerek talepleri kaydeder, genel büro hizmetlerini yürütür ve Vakıf Müdürünün vereceği diğer görevlerini yerine getirir.
A. ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR
1 -Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2 -Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
3 -Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını bitirmiş ve 35 yaşını doldurmamış olmak,
4 -Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
6 -Üniversitelerin 4 yıllık fakültelerinin Özel Şartlarda belirtilen bölümlerden mezun olmak ve KPSS P3 Puan türünde en az 60 puan almış olmak.
B. ADAYLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR
1. 4 yıllık fakültelerin; İktisadi ve İdari Bilimler, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Sosyoloji, Psikoloji, Halkla İlişkiler, Siyasal Bilimler, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Uluslararası İlişkiler, Sosyal Hizmetler, bölümlerinden mezun olmak.
2. Bilgisayar ve Microsoft Office programlarını iyi derecede kullanabiliyor olmak.
3. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
4. Askerlik görevini yapmış olmak.
5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak.
6. Son 6 (Altı) Ay Bitlis merkezde ikamet ediyor olmak.
7. Seyahat engeli bulunmamak.
8. Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.
9. Öğrenmeye ve sürekli gelişime açık olmak

C. BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER.
1 – Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü personel başvuru formu (online başvuru sırasında verilen form.)
2 – Özgeçmiş.
3 – İş deneyim belgeleri.
4 – KPSS sonuç belgesi fotokopisi.
5 – Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi.
6 – Güncel tarihli ikametgah ilmuhaberi.
7 – Kimlik fotokopisi.
8 – Adli sicil kaydı.
9 – 2 adet vesikalık fotoğraf. (Son altı ay içinde çekilmiş)
10 – Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmadığına dair tam teşekküllü hastaneden alınacak Sağlık Raporu (Mülakatı kazananlardan mülakat sonrası istenecektir)
Not: Belgeler, mülakattan önce istenecek olup belgelerin teslimi esnasında asıllarının veya noter tasdikli suretlerinin gösterilmesi gerekmektedir. Belgelerini teslim etmeyen adaylar mülakat listesine giremeyecek ve eksik belge ile başvuru kabul edilmeyecektir. Teslim edilen belgeler hiçbir surette iade edilmeyecektir.
D. SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER
– Başvurular 18/11/2015 ve 26/11/2015 tarihleri arasında Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü resmi web sitesinde bulunan SYDV Personel alım ilanları üzerinden yapılacaktır.
[http://www.sosyalyardimlar.gov.tr/tr/]
2-Online başvurusunu tamamlayan adaylar başvuru için istenen belgeleri 30/11/2015 tarihi mesai bitimine kadar (17:00) Bitlis Merkez S.Y.D.Vakfına elden teslim etmek zorundadır. Bu tarihten sonra evrak teslim alınmayacaktır.
3-Başvurular arasından, işe alınacak toplam personel sayısının 5 katı kadar aday KPSS puanına göre sıralanıp (yüksek puandan düşük puana doğru) mülakata alınacaktır.
4-Gerekli şartları taşıyan adaylar 02/12/2015 tarihinde Bitlis Valiliği web sitesinde (www.bitlis.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca herhangi bir bilgilendirme yapılmayacaktır.
5-Mülakat 03/12/2015 tarihinde saat 10.00’da yapılacaktır.
6-Mülakat Bitlis Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı toplantı salonunda yapılacaktır.

E. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARIN DUYURULMASI VE
SÖZLEŞME İMZALANMASI
1-Adayların evrakları üzerinde yapılan kontrollerde belirtilen unvan için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar mülakata çağrılmayacaktır.
2-Mülakatta adaylar;
a. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
b. Liyakati (yeterliliği), temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
c. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d. Genel kültürü,
e. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilecektir.
3-Mülakat sonunda atanmaya hak kazanan adayın ismi www.bitlis.gov.tr adresinde ilan edilecek ve ayrıca mülakat sonucu kazananların adreslerine gerekli tebligat yapılacaktır.
4-Atanmaya hak kazanan adayın, sonucun tebliğinden itibaren 5 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak, Bitlis Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na şahsen teslim etmesi gerekmektedir.
5-Mülakatı kazanan adayın yanlış beyan vermesi veya aranılan şartları taşımadığının sonradan anlaşılması, ayrıca istenilen belgeleri süresi içinde teslim edememesi durumunda aday ile sözleşme imzalanmayacaktır. Bu durumda Mülakat Komisyonunca belirlenecek yedek aday çağrılacaktır.
NOT :
– İlanda belirtilen şartları taşımayan adayların evrakları teslim alınmayacaktır.
-Vakıf mülakat sonucunda personel alıp almamakta ve işe başlangıç tarihini belirlemekte serbesttir.
İLANEN DUYURULUR 18/11/2015

İLETİŞİM
Bitlis Valiliği
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Hüsrevpaşa Mah.Ahmet Eren Bulvarı İş Kur Müdürlüğü Yanı. No 33/1 Bitlis
Tel:(434) 226 50 16
e-posta: bitlis.merkez@sydv.org.tr
Kamil GÜZEL
Vali a.
Vali Yardımcısı

POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER
SON DAKİKA
alanya escortescort bodrumAntalya escort bayan gebze escort