SON DAKİKA

Ajans13.com – Bitlis Haber, Tatvan, Ahlat, Adilcevaz, Mutki, Hizan, Güroymak, Gazete, Ajans, 13, Haber
Reklam Alanı

IONIQ beş yıldız aldı

Hyun­daI’­nin son tek­no­lo­ji ışı­ğı al­tın­da üret­ti­ği elek­trik­li, hybrid ve plug-in hybrid mo­de­li IO­NIQ, EU­RO NCAP çar­pış­ma test­le­rin­den beş yıl­dız al­dı.

IONIQ beş yıldız aldı
Bu haber 15 Aralık 2016 - 23:35 'de eklendi ve 158 kez görüntülendi.

IO­NIQ, ye­tiş­kin­ler, ço­cuk yol­cu, ya­ya ve gü­ven­lik sis­tem­le­ri gi­bi dört ka­te­go­ri­de de en üst sı­ra­lar­da yer al­dı. Hyun­da­i bu tek­no­lo­jik mo­del­le bir­lik­te dün­ya­da ilk kez üç fark­lı mo­tor ti­pi­ni tek bir göv­de­de bu­luş­tu­ra­rak sa­tı­şa su­nu­yor. Hyun­da­i IO­NIQ is­te­ğe bağ­lı ola­rak ta­ma­men elek­trik­li, hybrid ve plug-in hybrid ola­rak ter­cih edi­le­bi­li­yor. Hyun­da­i IO­NI­Q’­in 2017’de Tür­ki­ye’ye de gel­me­si plan­la­nı­yor.

40 YIL­DA 23 MİL­YON İH­RA­CAT

Bu ara­da Hyun­da­i, son yıl­lar­da göz­le gö­rü­lür bir iv­me ya­ka­la­dı. İlk kez 1976 yı­lın­da G.Ame­ri­ka ül­ke­si Ek­va­to­r’­a gön­der­di­ği Pony mo­de­liy­le ih­ra­ca­ta baş­la­yan mar­ka, bu­gü­ne ka­dar 23 mil­yon­dan faz­la araç ih­raç et­ti. Şir­ke­tin glo­bal mar­ka de­ğe­ri 2015’ten bu ya­na yüz­de 11 ar­ta­rak 2016’da 12,6 mil­yar do­lar se­vi­ye­si­ne ulaş­tı.

POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER
SON DAKİKA